Loading...
 

verdringingseffecten

Definitie

Onder verdringingseffecten worden verstaan de (secundaire) effecten op bezoekgedrag van inwoners en bezoekers aan een regio, door het (primaire) bezoekgedrag van toeschouwers aan het evenement. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen twee benaderingen van verdringingseffecten:
1) Verdringing als gevolg van beperkte capaciteit van hotels en andere accommodaties
2) Verdringing als gevolg van effecten op de toeristische beleving bij andere bezoekers
De eerste benadering van verdringing is gebaseerd op het feit dat toeristische accommodaties (hotels) een beperkte capaciteit hebben.

Voorbeelden van het tweede type verdringingseffecten zijn:
- Buitenlandse toeristen die wegblijven vanwege de drukte of de volgeboekte hotels
- Dagjesmensen van buiten de regio die wegblijven uit het centrum van de organiserende stad vanwege de drukte
- Inwoners die het centrum mijden en hun boodschappen elders doen

Omvang


De volgende omstandigheden vergroten de kans op het optreden van type 2 verdringingseffecten:
- Het betreft een groot evenement (meer dan 50.000 bezoekers)
- Het evenement vindt plaats in de openbare ruimte
- Het evenement vindt plaats in een stadscentrum
- Het evenement vindt plaats tijdens het (dag) toeristisch hoogseizoen
- Het evenement trekt een specifieke subcultuur aan (voetbalsupporters, motorrijders)
- Het evenement duurt meerdere dagen

Helaas is er tot nu toe weinig empirisch onderzoek naar de precieze omvang en het patroon
van type 2 verdringingseffecten. Zo is bijvoorbeeld niet bekend of ‘verdrongen toeristen’ hun
bezoek uitstellen of ‘afstellen’. Dit betekent dat een onderzoeker in hoge mate vrij is om
aannames te maken omtrent de hoogte van de verdringingseffecten, waarbij uiteraard wel de
eisen met betrekking tot transparantie van de onderbouwing in acht dienen te worden
genomen.

Created by admin. Last Modification: vrijdag Augustus 25, 2017 10:46:45 CEST by admin.