Loading...
 

peer review

Omschrijving

Een peer review is een toetsing van een rapportage aan de richtlijnen. De uitkomsten in de rapportage worden door de peer reviewer getoetst op volledigheid, tijdigheid en juistheid. Het initiatief voor een peer review ligt in de regel bij de opdrachtgever van het onderzoek. Bij akkoord van de peer reviewer krijgt het onderzoek een soort ‘WESP kwaliteitskeurmerk’. In de praktijk wordt bij het merendeel van de onderzoeken een peer-review uitgevoerd.

Procedure

De peer-review wordt uitgevoerd door een lid van de WESP. Minimaal zijn er 2 momenten gedurende de loop van het onderzoek, waarop de reviewer de richtlijnen toetst. Het ene moment is juist voorafgaand aan het evenement, dus voorafgaand aan het veldwerk. Het andere moment is na afronden van de conceptrapportage.

Tijdens het eerste toetsmoment kan o.a. worden gekeken of de afspraken met de organisatie toereikend zijn (o.a. toestemming gekregen voor uitvoeren veldwerk, toezegging tot afgifte gegevens additionele bestedingen organisatie, organisator en media), of de vragenlijst en veldwerkinstructies volledig zijn en of de supervisie tijdens de uitvoering geborgd is. Het tweede toetsmoment is er o.a. om te monitoren of de controle op de uitvoering van het veldwerk afdoende is geweest, of de data correct is verwerkt, of de berekening van de economische impact op de juiste wijze is verlopen. Ook kan de conceptrapportage worden beoordeeld.

De opdrachtgever en/of onderzoeker geven de reviewer onvoorwaardelijk inzicht in c.q. toegang tot het volledige databestand en de tussenresultaten. Afspraken over de publicatie en het gebruik van de data worden voorafgaand aan de review gemaakt.

Kosten en uitvoering

De kosten van een standaard peer review bedragen €500. Voor het uitvoeren van een peer review kunt u contact opnemen.

Created by admin. Last Modification: vrijdag Januari 12, 2018 19:10:21 CET by admin.