Loading...
 

bezoek

Bezoek = de aanwezigheid van een bezoeker gedurende maximaal één dag(deel); bij meerdaagse evenementen kan één bezoeker meerdere bezoeken afleggen; bij dagevenementen is het aantal bezoekers en het aantal bezoeken aan elkaar gelijk.
Bezoeker = een persoon die één of meerdere dagen (dagdelen) het evenement heeft bezocht.

De relatie tussen bezoeker en bezoek is dat het aantal bezoekers = totaal aantal bezoeken / gewogen gemiddelde aantal bezoeken.

Als de gegevens over bezoekers verzameld zijn via interviews in het veld, dan moet het aantal bezoeken worden gewogen met het bezoekgewicht om tot een juist gemiddelde te komen. Bij enquêtes die verzameld zijn via emailuitnodiging hoeft dit niet.

Created by admin. Last Modification: donderdag Augustus 24, 2017 14:12:37 CEST by admin.