Loading...
 

WK Beachvolleybal 2015

WK Beachvolleybal Apeldoorn

Datum 2015-06-01
Uitvoering HAN
Richtlijn Bezoekersprofiel, Economische impact
Impactgebied Apeldoorn, Gelderland
Type evenement WK
Rapportage WK Beachvolleybal 2015 Apeldoorn
Economische impact


WK Beachvolleybal Den Haag

Datum 2015-06-01
Uitvoering HHS
Richtlijn Bezoekersprofiel, Economische impact
Impactgebied Den Haag
Type evenement WK
Rapportage WK Beachvolleybal 2015 Den Haag
Economische impact


WK Beachvolleybal Rotterdam

Datum 2015-06-01
Uitvoering Meerwaarde
Richtlijn Bezoekersprofiel, Economische impact
Impactgebied Rotterdam
Type evenement WK
Rapportage WK Beachvolleybal 2015 Rotterdam
Economische impact


WK Beachvolleybal Amsterdam

Datum 2015-06-01
Uitvoering Meerwaarde
Richtlijn Bezoekersprofiel, Economische impact
Impactgebied Amsterdam
Type evenement WK
Rapportage WK Beachvolleybal 2015 Amsterdam
Economische impact


WK Beachvolleybal Nederland

Datum 2015-06-01
Uitvoering Meerwaarde
Richtlijn Bezoekersprofiel, Economische impact
Impactgebied Nederland
Type evenement WK
Rapportage WK Beachvolleybal 2015 Nederland
Economische impactVerspreid over vier steden in Nederland werd in de zomer van 2015 het WK beachvolleybal gespeeld. De vier speelsteden waren Apeldoorn, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag. In de laatstgenoemde speelstad werden ook de halve finales en de finales afgewerkt. Dit alles vond plaats van 27 juni tot en met 2 juli 2015.
Er was gekozen voor unieke locaties, waar ter plekke een stadion werd opgebouwd, vaak in het centrum van de speelstad. Tijdens het WK Beachvolleybal zijn er in totaal ca. 100.000 bezoeken afgelegd door toeschouwers.
In grote lijnen wijkt het profiel van de bezoekers niet sterk af tussen speelsteden. Er zijn wel enkele verschillen die opvallen:
- In Amsterdam was een groot aantal bezoekers buitenlands. Door de centrale locatie, waren veel bezoekers ‘toevallige passanten’. Het aandeel van buitenlandse bezoekers is hoog, maar de meesten waren niet specifiek voor het evenement naar Amsterdam gekomen (en tellen niet mee voor de economische impact).
- De bezoekers in Amsterdam hebben per persoon meer uitgegeven dan de bezoekers in de andere speelsteden.
- De gemiddelde bezoeker was in de Randstad (Amsterdam, Rotterdam en Den Haag) jonger dan in Apeldoorn.
- In Den Haag waren er relatief minder bezoekers alleen; in Apeldoorn waren er relatief veel bezoekers met kinderen, al dan niet met partner.
- Het rapportcijfer was gemiddeld een 8,2 wat een hoge waardering betekent. De verschillen tussen speelsteden zijn niet groot.
- Locatie en sfeer werden door een grote meerderheid van de bezoekers in alle speelsteden gewaardeerd. De horecavoorzieningen werden met name in Rotterdam als positief punt genoemd.
De totale extra uitgaven van overnachters zijn € 520.000. Voor de (kleine) groep buitenlandse dagbezoekers was dit € 18.000, dus de totale bestedingen van additionele bezoekers in Nederland bedroeg € 538.000.
De organisatie heeft per saldo voor een economische impuls van minus € 493.000. Het negatieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door het prijzengeld dat naar de buitenlandse sportbond vloeit.
De totale economische impact voor Nederland is dan de som van de additionele uitgaven van bezoekers, € 538.000 en de organisatorische bestedingen, € 493.000, zijnde € 45.000.

Men zou kunnen stellen dat het negatief effect van het prijzengeld dat weg vloeit uit de Nederlandse economie, grotendeels gecompenseerd wordt door het positieve effect van de extra buitenlandse bezoekers en sponsoring.


Amsterdam Apeldoorn Den Haag Rotterdam
Bezoekers € 523.000 € 97.000 € 623.000 € 145.000
Organisatie € 545.000 € -40.000 € -526.000 € 294.000
Totaal € 1.068.000 € 57.000 € 97.000 € 439.000
De totale impact voor Nederland bedroeg € 45.000

De gedrukte rapporten voor Rotterdam, Amsterdam en Nederland zijn te bestellen via info aan meerwaarde.com. Ze kosten €20 per stuk, inclusief BTW en verzendkosten.

Created by admin. Last Modification: maandag Mei 22, 2017 21:25:33 CEST by admin.