Loading...
 

WESP Richtlijn Prognose Economische Impact

Deze richtlijn beschrijft op welke wijze een betrouwbare inschatting gemaakt kan worden van de economische impact van een toekomstig evenement.
Het doel van deze richtlijn is de kwaliteit van prognoses van de economische impact van sportevenementen te vergroten c.q. te borgen. Omdat het evenement nog moet plaatsvinden, wordt er bij onderzoek per definitie gebruik gemaakt van aannames. Een goed prognoseonderzoek kenmerkt zich door het gebruik van onderbouwde aannames, met andere woorden het gebruiken van betrouwbare brongegevens, of, waar bronnen ontbreken, ge√ęxpliciteerde veronderstellingen. Uiteindelijk dient dit ter verzekering van een transparante en daarmee toetsbare onderbouwing van de uitkomsten.

Created by admin. Last Modification: vrijdag Augustus 25, 2017 10:56:29 CEST by admin.