Loading...
 

Theoretische achtergrond economische impact

Bij elk evenement is een veelheid aan economische effecten te bedenken: bestedingen aan reclame door het bedrijfsleven, extra overnachtingen door bezoekers, promotie-effecten voor de gemeente/regio/provincie, etc., die allemaal iets zeggen over de betekenis van het evenement voor de economie.

De economische impact heeft betrekking op een deel van deze economische betekenis, namelijk de bestedingseffecten van een evenement voor een afgebakende regio op korte termijn.

Tot de economische impact behoren niet (onder meer) de promotionele effecten, effecten op de langere termijn, mediawaarde en andere (niet-financiële) maatschappelijke kosten en opbrengsten.

De economische impact van een evenement voor het impactgebied wordt dan gedefinieerd als de additionele, dat wil zeggen de extra bestedingen die door het evenement veroorzaakt worden in een afgebakend gebied.

De economische impact bestaat uit de volgende onderdelen:

 • De additionele bestedingen van aanwezige doelgroepen (via de vragenlijst van het onderzoek Economische impact)
  • Bezoekers op eigen initiatief
  • Bezoekers op uitnodiging van de organisatie  (vertegenwoordigers van sportbonden)
  • Bezoekers op uitnodiging van sponsors en suppliers
  • Atleten, topsportdeelnemers, teams
  • Officials, scheidsrechters
  • Breedtesportdeelnemers
  • Begeleiding, coaching van atleten
  • Mediavertegenwoordigers
  • Vrijwilligers
 • De additionele bestedingen vanuit de organisatie van het evenement (via gegevens van de organisatie)

De additionaliteit wordt vastgesteld aan de hand van de vergelijking van een 0 en een 1 situatie. In deze richtlijn worden twee 0 situaties onderscheiden:

Methode A (0-situatie geen alternatieve locatie in Nederland)

Methode A houdt in dat de hypothetische 0 situatie is dat er geen realistische alternatieve locatie voor het evenement in Nederland (of tot 50 kilometer over de Nederlandse grens) is.

Inwoners van het impactgebied worden als niet additioneel aangemerkt. Voor de overige bezoekers geldt dat zij additioneel zijn indien het evenement niet had plaatsgevonden, niet aanwezig zou zijn geweest in de regio.

Methode B (0 situatie wel een alternatieve locatie in Nederland)

Methode B houdt in dat er wel een alternatieve locatie in Nederland is voor het evenement. Deze optie is alleen mogelijk als er inderdaad een realistisch alternatief is voor de gekozen locatie.

Respondenten worden ingedeeld in additioneel en niet-additioneel op basis van de inschatting of men naar een andere stad zou zijn afgereisd als het evenement daar had plaatsgevonden. Inwoners van het impactgebied kunnen bij deze methode wel- en niet-additioneel zijn, afhankelijk van hun antwoord.


De standaard 0 situatie is volgens methode A. Dat wil zeggen dat het evenement niet zou hebben plaatsgevonden. De 1 situatie is dan dat het evenement plaatsvindt in het impactgebied.

Bestedingen zijn dus additioneel indien aan twee voorwaarden wordt voldaan, te weten:

 • Er is een oorzakelijk verband met de organisatie van het evenement. In de praktijk betekent dit dat alleen bestedingen worden meegenomen van doelgroepen die speciaal voor het evenement in het impactgebied zijn gekomen, of, onder bepaalde condities de bestedingen van inwoners van het impactgebied, die voor het evenement in het impactgebied zijn gebleven, waarbij inwoners als additioneel worden gerekend als zij voor een dergelijk evenement naar een andere Nederlandse stad zouden zijn gereisd.
 • De organisatie heeft externe inkomsten vergaard om uitgaven te kunnen doen. En de uitgaven vanuit de organisatie van het evenement zijn ten goede gekomen aan het bedrijfsleven in het impactgebied. Met andere woorden geen verschuivingen oftewel uitgaven die toch waren gedaan ook al had het evenement niet plaatsgevonden.

Literatuur Economische Impact Analyse
Vragenlijst Economische Impact

 

Created by admin. Last Modification: dinsdag Oktober 11, 2016 16:35:00 CEST by egbertale.