Loading...
 

Maatschappelijke Kosten-Baten Analyse (MKBA)

De kosten-batenanalyse of maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) beoogt de netto baten aan te geven van een investering, bijvoorbeeld een sportevenement. De netto baten kunnen uiteraard ook negatief zijn. De kosten-batenanalyse is ontworpen als instrument voor het ‘rationeel aanwenden van schaarse middelen’. De allocatie-effectiviteit staat daarbij voorop: de middelen dienen ingezet te worden voor het doel dat de beste kosten/baten verhouding heeft, ofwel de hoogste netto-baten. Veelal geldt dat een kosten-batenanalyse vooraf (ex ante) uitgevoerd wordt (namelijk in de besluitvorming rond subsidies).

Het idee is dat als de maatschappelijke baten opwegen tegen de maatschappelijke kosten, het voor de overheid legitiem is om geld te spenderen aan een groot sportevenement. De pleitbezorgers van een maatschappelijke kosten-batenanalyse beschouwen de economische impactstudie soms wel en soms niet als een nuttig onderdeel van een dergelijke kosten-batenanalyse. De economische impact staat aan de credit (baten) zijde van de maatschappelijke rekening. Zie voor een vergelijking van de Economische Impact Analyse en een kosten-baten analyse dit artikel.

Created by admin. Last Modification: donderdag Augustus 24, 2017 14:37:41 CEST by admin.