Loading...
 

Economische effecten

Het begrip ‘economische effecten’ als in ‘de economische effecten van een sportevenement’ kan gezien worden als een verzamelterm, een paraplubegrip.Hieronder kunnen allerlei maatschappelijke verschijnselen en effecten vallen, zolang er maar een ‘economisch aspect’ aan te ontdekken valt.
Het zelfde geldt min of meer voor begrippen als ‘de economische betekenis’, ‘de economische waarde’, ‘de economische spin-off’ etc. Ook dit zijn begrippen die aangeven dat er vanuit een economische perspectief wordt gekeken, zonder dat deze begrippen scherp afgebakend zijn.

Created by admin. Last Modification: donderdag Augustus 24, 2017 14:13:36 CEST by admin.