Loading...
 

Economische Impact Analyse (EIA)

De Economische Impact Analyse (EIA)is een onderzoeksmethode die als doel heeft om aan te geven wat het effect van bijvoorbeeld een sportevenement is op de economie. De economische impact heeft betrekking op de bestedingseffecten van een evenement voor een afgebakende regio op korte termijn.
Tot de economische impact behoren niet (onder meer) de promotionele effecten, effecten op de langere termijn, mediawaarde en andere (niet-financiële) maatschappelijke kosten en opbrengsten. Deze effecten kunnen wel meegenomen worden in een (Maatschappelijke) Kosten Baten Analyse (MKBA). Dit is één van de verschillen tussen een (Maatschappelijke) Kosten Baten Analyse en een Economische Impact Analyse.

De WESP heeft een aantal richtlijnen opgesteld voor het maken van een Economische Impact Analyse, en voor het maken van een prognose van de economische impact van een sportevenement.
- WESP Richtlijn Economische Impact
- WESP Richtlijn Prognose Economische Impact

Created by admin. Last Modification: vrijdag Augustus 25, 2017 10:53:36 CEST by admin.